Loading

FUN BİLET‘e hoş geldiniz.

Biz yaptığınız her işlemde size mümkün keyifli bir deneyim sunarak, karşılanacağınız prosedürleri basitleştirmek isteriz. Aşağıda internet sitemizde ve/veya bilet alım işlemlerinizde geçerli olan Satış ve Kullanım Şartları bulunmaktadır. Yaptığınız her işlemde Satış ve Kullanım Şartları’nı okumuş ve anlayarak kabul etmiş sayılacağınız için maddelere vakit ayırmanızı ve eğer sizin için uygun olmayan hükümler varsa hiçbir işlem yapmayarak bize ulaşmanızı rica ederiz. FUN BİLET‘de olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz.

Tanımlar ve Taraflar

FUN BİLET

Organizatör : Etkinlikleri düzenleyen ve yöneten kişi ya da kurum. Organizatörler etkinlik mekanları, tiyatrolar, kulüpler olabileceği gibi şahıslar ve şirketler olabilir. İşbu satış ve kullanım şartları altında tüm düzenleyicilerin tamamından “Organizatör” olarak bahsedilecektir.

SATIŞ ŞARTLARI

FUN BİLET organizatör değildir.

FUN BİLET etkinlik düzenleyen organizatörler adına yetkili bilet satış acentesi olarak hizmeti verir ve bunun için organizatörden bir hizmet bedeli alır. FUN BİLET‘in bilet fiyatlarını belirlemek, değiştirmek, oturma düzenine müdahale etmek gibi hiçbir hakkı ve yetkisi olmayıp bunların tamamı organizatörlerin sorumluluğunda ve yetkisindedir.

Birden çok bilet alımınız sınırlandırılabilir.

Adil bilet alımını sağlamak amacıyla, etkinliklerde bilet alımınız sırasında bilet sayısı sınırlandırması uygulanabilir. Böyle bir durumda işleminiz sırasında alabileceğiniz maksimum bilet adedi etkinlik sayfasında açıkça belirtilir. Maksimum bilet sayısının üzerinde bilet alındığının tespit edilmesi durumunda, FUN BİLET tarafından bu biletlerin bir bildirimde bulunmaksızın iptal edilmesi hakkı saklıdır.

Bilet satışları kesindir.

Etkinliğin iptal edilmesi durumu dışında satılan biletler değiştirilmez, iade edilemez, iptal edilemez, ücret iadesi talep edilemez.

Bileti kaybolmaya ya da çalınmaya karşı korumak sizin yükümlülüğünüzdedir.

Bilet, hangi yolla alınmış ve saklanmış olursa olsun (FUN BİLET tarafından basılabilir, kullanıcının mobil telefonuna elektronik olarak gönderilebilir, kullanıcı tarafından çıktısı alınabilir, ya da başka bir yol kullanabilir) biletin muhafazası bilet alanın yükümlülüğündedir. Biletin hasar görmesi, elektronik yolla kopyalanması, çalınması, kaybolması, imha olması durumunda bilet değiştirilmez, yeniden gönderilmez ya da yeniden basılmaz, ücret iadesi de yapılmaz. İlk gelen girer kuralı: Organizatör tarafından başka bir düzenleme getirilmedikçe, tüm etkinliklerde bilet kontrol sistemleri kendisine gösterilen ilk geçerli kodu içeren bilet için giriş hakkı verecek, daha sonra aynı kodu içeren bilet için (bilet sahibi bileti satın alan kişi olsa dahi) giriş hakkı vermeyecektir. Örneğin, kullanıcı tarafından evde çıktısı alınan bir e-biletin bir fotokopi makinesi maharetiyle çoğaltılması durumunda, çoğaltılan biletler de dahil olmak üzere sadece etkinlik mekanı giriş kontrolüne ilk gelen ve bileti gösteren kişi içeri alınacak, daha sonra gelen ve aynı bileti gösteren kişiler sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle elektronik biletlerin de kopyalanmaya, başkasına iletilmeye ve benzeri yollarla çoğaltılmasına ya da çalınmasına karşı basılı biletlerde olduğu gibi bilet sahibi tarafından korunması gerekmektedir. Sistem tarafından içeri giriş sırasında biletin daha önce kullanıldığının belirtilmesi sonucu içeri giriş hakkı verilmemesi durumunda, ilgili biletin bilet sahibinin bilgisi dahilinde olsun ya da olmasın kopyalandığı sonucu çıkacağından, bilet sahibinin uğrayacağı zarar ile ilgili FUN BİLET‘in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilet alımı sırasında bu kural kabul edilmiş sayılacaktır.

Satın alınan biletler ticari amaçlarla kullanılamaz.

Organizatör tarafından açıkça belirtilen durumlar haricinde satın alınan biletlerin yeniden satılması; daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi; reklam, çekiliş, yarışma gibi promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Biletin FUN BİLET üzerinden alımı sırasından ödenen toplam bedelden daha yüksek bir fiyatla satılmasının ya da buna teşebbüs edilmesinin tespit edilmesi durumunda, ücret iadesi gibi hiçbir talebe hak kazandırmaksızın, FUN BİLET‘in  ya da organizatörün bileti iptal etme ve zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Elektronik biletlerin birden çok kopyasının çıkartılması mümkündür. Bu nedenle, FUN BİLET tarafından biletleri satılan bir etkinlik için FUN BİLET tarafından yetkilendirilmeyen hiçbir kişi ya da kuruluştan asla bilet alınmamalıdır.

Biletler tükenebilir, satışa kapatılabilir ya da ilave biletler yeniden satışa açılabilir.

FUN BİLET satılabilecek bilet adedi konusunda herhangi bir garanti veremez. Biletlerin satışı, kapasite düzenlenmesi ve benzeri konuları için FUN BİLET ‘in bir yaptırım gücü yoktur, bu konu organizatörün yetkisinde olup, FUN BİLET sorumlu tutulamaz.

Organizatörler etkinlik kuralları belirleyebilirler.

Etkinlik mekanına dışarıdan yiyecek – içecek sokmanız organizatör tarafından yasaklanabilir.

Etkinlikte çıkarılması planlanmış ve bilet satışlarında duyurulmuş sanatçılar organizatör tarafından başka sanatçılarla değiştirilebilir, hatta bazı sanatçıların performansları iptal edilebilir. Organizatörün bu tür değişiklikleri yaparken etkinlik öncesi bilet sahibine duyuru yapma zorunluluğu yoktur. Bu tür değişiklikler etkinlik saatinde de organizatör tarafından yapılabilir.

Etkinlik tanıtımlarında kullanılan görseller yurt dışında yapılmış görseller olup organizatörün gerçekleştireceği etkinlikte aynı özellikleri taşımayabilir.

Etkinlik mekanına hayvan sokulması organizatör tarafından yasaklanabilir.

Etkinlik mekanında zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

Etkinlik tarihi değiştirilebilir.

Etkinlik mekanına fotoğraf makinesi veya diğer kayıt cihazlarının sokulması organizatör tarafından yasaklanabilir.

Etkinlik merkezine giriş ve çıkış kuralları organizatör tarafından belirlenebilir. Örneğin geç kalan bilet sahipleri içeri alınmayabilirler. Aynı şekilde, içeri giriş yaptıktan sonra çıkıp tekrar girmek mümkün olmayabilir.

Organizatör tarafından bilet sahibine bilet alımı sırasında belirtilen yerden farklı bir yer verilebilir.

Etkinlik tarihleri değişebilir, etkinlikler iptal olabilir.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesinden organizatör sorumludur. Herhangi bir etkinliğin, herhangi bir sebeple organizatör tarafından tarihinin değişmesi veya iptal edilmesi mümkündür. Böyle bir durumda FUN BİLET ‘in  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, böyle bir durumda bilet sahibinin haberdar edilmesi tamamen organizatörün sorumluluğunda olup organizatör internet ortamında ve sosyal medyada iptal veya ertelemeleri duyurmakla yükümlüdür, iptal veya erteleme duyurusu yapılmış etkinliklerin, zamanında veya etkinlik saatinden önce bilet sahiplerinin haberdar olmaması durumunda organizatör ve FUN BİLET sorumlu tutulamaz.

Ücret iadesi

Tarihi değişen ya da iptal olan etkinlikler ile ilgili organizatörler ücret iade şartlarını kısıtlayabilirler. Ayrıca, hiçbir ücret iadesi ya da bilet değişikliği olmaksızın programda değişiklik yapabilirler. Ücret iadesi yapılacağı durumlarda, organizatörler bir son iade tarihi belirleyebilirler. Bu durumda bu tarihe uyulmasının sorumluluğu ücret iade talebinde bulunan bilet sahiplerindedir. FUN BİLET ‘in ücret iadesinde izlenecek yolu belirleme hakkı saklıdır (örneğin basılı biletlerin gişeye teslimi zorunlu olabilir). Hangi şartta olursa olsun ücret iadesi bilet bedeli ve hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli gibi alınan sair bedeller iade edilmez.

Kimlik ibraz etmeniz, referans numaranız ve/veya cep telefonu numaranızı vermeniz istenebilir.

FUN BİLET üzerinden bilet satın alınması sonucu aşağıdaki işlemler için kimlik ibrazı ya da ilave bilgiler etmeniz istenebilir.

Basılı bilet talep etmeniz durumunda, biletiniz kurye ile adınıza gönderilecek ve kurye tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra imza karşılığı biletiniz teslim edilecektir. Başka bir isme biletin teslim edilmesi mümkün değildir.

FUN BİLET tarafından işletilen bir gişe ya da satış noktasından hali hazırda yapmış olduğunuz bir işlem ile ilgili olarak, güvenlik amacıyla işlem yapan kişinin kontrolüne yönelik olarak kimlik ibraz etmeniz istenebilir. Cep telefonu bilginiz ve işlem referans numaranız sorulabilir. Aksi durumda işlem yapılması mümkün olmayabilir.

FUN BİLET çağrı merkezi üzerinden yapılacak görüşmelerde kimlik bilgileriniz, referans numaranız ve/veya cep telefonu numaranız teyit amaçlı sorulabilir. Aksi durumda işlem yapılması mümkün olmayabilir.

Diğer Hükümler

FUN BİLET ‘in biletlere, bilet satışlarına, etkinliklere ilişkin yükümlülüğü ve taahhüttü bilet satışı sırasında aldığı bilet bedeli ve hizmet bedeli ile sınırlı olup başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm müşteriler FUN BİLET ‘in sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu, hangi şart ve ad altında olursa olsun, FUN BİLET ‘in işbu maddede yer alan sorumluluk limiti dışında sorumlu tutmayacaklarını kabul etmişlerdir.

KULLANIM ŞARTLARI

Site yasalara uygun olarak kullanılmalıdır.

Siteye erişen her ziyaretçi ya da kullanıcının site üzerinde yaptığı tüm işlemlerin yükümlülüğü ve bu işlemlerin yol açabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu münhasıran kendisine aittir. FUN BİLET bu kullanım işbu kullanım şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, FUN BİLET işbu kullanım şartlarına aykırı hareket edilmesi durumunda 3. Kişilerin uğradığı zararlar sonucu herhangi bir hukuki işleme, sonuca ya da yaptırıma maruz kalırsa ve/veya sorumlu tutulursa, bu duruma yol açan kullanıcı ya da ziyaretçiler kullanım şartlarına aykırı hareketlerinden kaynaklanan FUN BİLET ‘in doğrudan ya da dolaylı tüm zararlarını derhal tazmin edeceklerini kabul ederler.

Sitemize izin alınmadan bağlantı verilemez, çerçeve (frame) içine alınamaz, site üzerinde otomatik ya da manuel prosesler çalıştırılamaz, robot ve benzeri yazılımlar kullanılamaz.

Sitemizin çalışmasına engel olmak amacıyla herhangi bir girişimde bulunulamaz, bu amaçla hiçbir alet ve yazılım kullanılamaz. Sitemiz sunucularına ve/veya altyapısına kişisel bilet alma işleminin doğasına uygun olmayacak büyüklükte yük getirilemez.

İşbu şartlara aykırı davranılması durumunda FUN BİLET ve servis sağlayıcıları tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, işlem yapanların kimliği hakkında araştırma yapılacaktır. Ayrıca konu hakkında her türlü hukuki ve idari yollara başvurulacaktır.

Telif haklarına uyulmalıdır, içerik hukuka aykırı olmamalıdır.

İnternet sitemiz üzerinde yer alan metin, resim, video, ses gibi tüm içeriklerin, kullanılan yazılımların lisans hakkı FUN BİLET ve/veya FUN BİLET ‘in iş ortaklarına aittir. Telif hakları mevzuatı uyarınca, bu materyallerin kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması yasaktır. Bu materyaller sadece kişisel kullanımız için olup, herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, değiştirmeye çalışmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, benzerlerini oluşturmayacağınızı, yasadışı bir işleme tabi tutmayacağınızı kabul etmektesiniz.

FUN BİLET ‘e gönderilen tüm bilgi, belge ve içeriğin tüm sorumluluğu gönderene ait olup, herhangi bir şekilde 3. Kişiler tarafından FUN BİLET ‘e sağlanan materyallerin tüm taahhüdü ve sorumluluğu ilgili 3. Kişiler üzerindedir. FUN BİLET 3. Kişiler, iş ortakları, kullanıcıları, reklam verenleri, sponsorları gibi kendi dışındaki tarafların sağladığı ve/veya onlar aracılığıyla yayınlanan hiçbir materyalden sorumlu tutulamaz.

FUN BİLET kendi kontrolünde olmayan içeriklere bağlantılar içerebilir.

FUN BİLET internet sitesi üzerinde başka kişi ve/veya kuruluşlarca işletilmekte olan içerik ya da sitelere bağlantılar verebilir, içerik gösterebilir, yönlendirme yapabilir. Ancak bu durumda da FUN BİLET kendi inisiyatifinde olmayan bu içerikle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almaz, bir taahhütle bulunmaz. Bu sitelerle yapılan bilgi alışverişlerinde, ilgili sitelerin gizlilik ve kullanım şartlarından FUN BİLET sorumlu değildir.

Site içeriği değişebilir, durabilir, hizmetler dondurulabilir.

FUN BİLET bakım, güncelleme ve bunlarla sınırlı olmaksızın tamamen kendi inisiyatifinde olarak vermiş olduğu hizmetleri durdurabilir, iptal edebilir.

Aynı şekilde, FUN BİLET tamamen kendi inisiyatifinde olarak site içeriğini ve/veya kullanıcı bilgilerini silebilir, erişimini engelleyebilir, değiştirebilir.

FUN BİLET ‘in hizmetleri ile ilgili yaptığı bu kesintiler, değişiklikler veya yukarıda belirtilen diğer işlemler ile ilgili olarak ziyaretçi ve kullanıcılarına karşı önceden bilgi vermek de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu yoktur.

FUN BİLET Beyanı

FUN BİLET hizmet kalitesinin korunması için makul olan tüm çalışmaları yapar. Ancak FUN BİLET bu hizmetlerin sürekliliği, kalitesi, hatasız ya da noksansız olacağı ya da bu hizmetlerin kullanılmasından alınabilecek sonuçlar ile ilgili hiçbir garanti vermez. Sitenin, yazılımların ve FUN BİLET tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılmasından kaynaklı olarak ziyaretçilerin, kullanıcıların ve/veya 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlardan FUN BİLET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SON HÜKÜMLER

Bilet alımı esnasında hizmet şartlarını okudum ve kabul ettim kutusu tıklandığı takdirde tüm şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Bu şart ve koşulların ihlali halinde FUN BİLET tarafından ihlal edenler aleyhinde yasal işlemlere başvurulabilir, sitenin ve hizmetlerin kullanımına engel getirilebilir, teslim edilmiş olan hizmetler (biletler, vb.) iptal edilebilir.

Sitenin kullanımı, bilet satış işlemleri ve/veya işbu şart ve koşulların uygulanması sırasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlıkların çözümü Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

FUN BİLET ‘i seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Üst

Giriş


Hesap Oluşturun!
Parolayı Unuttunuz mu?

Hesap Oluşturun!


Kullanıcı Adı
Giriş yapmak ister misiniz?

Parolayı Unuttum?